Kontakt

Bestyrelsen for Ikast Kirkecenter

Mikael Thomsen

Formand

Mail: mikael@ikast-kirkecenter.dk

Tlf: 26308437

På valg i 2025

Claus Jensen

Næstformand

Mail: claus@ikast-kirkecenter.dk

Tlf: 22945952

På valg i 2025

Verner Madsen

Kasserer

Mail: verner@egeparken9.dk

Tlf: 20128650

På valg i 2024

Bjarne Benner Svendsen

Referent og webmaster

Mail: bjarne@ikast-kirkecenter.dk

Tlf: 20225354

På valg i 2024

Jens Peter Garne

Medlem

Mail: jpg@km.dk

Tlf: 60894120

På valg i 2024

Hanne Wad

Medlem

Mail: hanne@ikast-kirkecenter.dk

Tlf: 25650330

På valg i 2025

Suppleant

Valgt for 1 år

Bjarne Benner Svendsen er valgt i 2023 og er indtrådt i bestyrelsen, i stedet for Gunnar Haug.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige repræsentantskabsmøde

Der vælges hvert år 3 medlemmer for 2 år.

Daglig leder

Ikast Kirkecenter har ansat Bente Fisker som daglig leder.
Alt vedr. lokaler aftales med Bente som kan kontaktes via sms, tlf. eller mail

Bente Fisker

Mail: ikast-kc@live.dk
Tlf. 23886015