Lokaler

Ansgarsalen

Salen er det største lokale i Kirkecentret. Bruges ofte til større møder og er normalt Indre-Missions mødelokale

Den lille sal

Den lille sal bruge ofte sammen med Ansgarsalen, men kan også benyttes til mindre møder. Der er ca. plads til 50 personer.

Konfirmandlokalerne

Lokalerne er Ikast menighedsråds undervisningslokaler, som bruge til mindre møder, og undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Højskoleformiddage holdes også her.

Der er 2 ens undervisningslokaler.

KFUM og KFUKs lokaler

På 1. sal har KFUM og KFUK deres lokaler som de benytter til deres forskellige møder og klubber.

Her finder man også deres konsulent der har kontor der oppe.

Lokalerne bruges også af andre til udvalgsmøder og sorggrupper mm.

Ikast-Brande Provstikontor

har også kontorlokaler på 1. sal.

KFUM og KFUKs lokaler benyttes også af Ikast Kirkes diakoni arbejde i dagtimerne.

Lokale 201

Dette lokale bruges blandt andet af KFUM og KFUKs voksenarbejde.

Lokale 202

Lokale 202 bruges til udvalgsmøder, samtalegrupper og ledermøder.

Køkken på 1. sal

På 1. sal er der et mindre køkken, hvor der også er plads til at sidde og spise, hvilket benyttes af flere af KFUM og KFUKs familieklubber.

Pejsestuen

Pejsestuen er KFUM og KFUKs største mødelokale der sammen med køkkenet benyttes til Familieklubberne og Unge Voksnes møder, mm.

Kælderen

I kælderen er der også en del lokaler der bruges til børne og familieklubber. Ikast kirkes legestue holder også til i disse lokaler.

Klub 456

Indre Missions klub 456, har også lokale i et af kælderrummende.

KREA-kælderen

KFUM og KFUKs kreative klub, har lokaler og værksted i endnu er lokaler i kælderen.