Historien om

Et lille tilbageblik...

Tanken om et kirkecenter opstod, da Ikast kirkes behov for et menighedshus, med konfirmandlokaler, kordegnkontor samt mødelokaler for menighedsrådet i midten af 70erne var ved at tage form.

KFUM og KFUK i Ikast havde også et hus på Østergade som kunne blive offer for vejregulering.

Og hvad med missionshuset hvis der blev bygget et stort kirkecenter på den anden side af gaden ?.

Under disse overvejelser modnes tanken i menighedsrådet og de forskellige kirkelige arbejdsgrene, med tanken om at missionshuset "Ansgar" skulle indgå i et nyt kirkecenter.

Indre mission i danmark gik med til at man kunne bygge kirkecenteret sammen med missionshuset, men med mulighed for at de to bygninger kan adskilles igen, og fungere hver for sig. Hvad ingen ønsker eller forventer.

Ikast kirkecenter er en selvejende institution, og dens formål lyder:

>>Institutionens formål er at støtte det folkekirkelige arbejde i Ikast. Dette formål søges opnået ved at etablere og varetage driften af et kirkecenter, der stiller lokaler til rådighed for de kirkelige aktiviteter, som hviler på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesgrundlag.<<

Ikast kirkecenter ledes af et repræsensentantskab på 36 medlemmer og præsterne i Ikast kirkedistrikt.

Ikast kirkecenter blev stiftet den 14 oktober 1976.

Grundstenen til den nye bygning til Ikast kirkecenter blev nedlagt af tre generationer den 3. oktober 1978.

Jeg tilhører en fortravlet generation, som føler trang til at takke den ældre generation for de goder, som de har skabt for os gennem slid og slæb. Herunder hører også de åndelige værdier.

Den nye generation vil føre dette videre, måske på en anden måde, men med samme mål. Vi vil bruge den arv til det vidre virke indenfor det børne- og ungdomsarbejde.

Sådan sagde formanden for kirkecenteret, Frands Jørgen Dahl, før han nedlagde en grundsten til det nye kirkecenter.

Umiddelbart inden stenen blev muret fast, sagde Frans Jørgen Dahl : Gud er alle tiders begynder og fuldender.

For den ældre generation nedlagde overlære Ejner Nygaard en grundsten, og Birgitte Rasmussen repræsenterede den kommende generation, ved at mure en grundsten ned med ordene :Jeg er glad for dette kirkecenter, som også er for mig og alle andre børn.

Der blev også nedmuret et dokument, som redegjorde for tankerne bag arbejdet med kirkecenteret.

Ikast kirkecenter stod færdig til brug og blev indviet 19. august 1979.