Renovering

Efter mange års tilløb, sker det endelig

På repræsentantskabsmødet i 2022, blev det besluttet at det store køkken ved Ansgar salen skal renoveres, og det samme skal lejlighederne på Lollandsgade 11.

Dette under forudsætning at renoveringsbudgettet samlet kan holdes under 2.400.000,- At det højest må optages lån for 1.500.00,- samt at der mindst skal skaffes 250.000,- fra fonde, gaver og sponsorater.

Disse mål har bestyrelsen arbejdet på, og kan nu sige at renoveringerne bliver sat i gang. Vi starter ud med Køkkenet, som allerede lukkes ned umiddelbart efter basaren i 2023.

Vi vil få brug for en række frivillige, primært til at nedtagning og bortskaffelse af gammelt inventar m.m.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ikast Kirkecenter

Renoveringshjælp koordineres af Claus Jensen (22 94 59 52)