Ikast Kirkecenter

Formål

Institutionens formål er at støtte det folkekirkelige arbejde i Ikast. Dette formål søges opnået ved at etablere og varetage driften af et Kirkecenter, der stiller lokaler til rådighed for de kirkelige aktiviteter, som hviler på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesgrundlag.

Indsamling til Ikast Kirkecenter

Ikast Kirkecenter har behov for økonomiske midler til renovering af køkkenet og ejendommen, Lollandsgade 11. Køkkenet er sidste renoveret i 1960`erne og er derfor slidt og upraktisk i brug. Der er behov for nye ovne, komfur og opvaskefaciliteter samt nye opbevaringsmuligheder for køkkengrej af alle slags. Samtidig skal køkkenet kunne opfylde sundhedsmyndighedernes krav til køkkener, hvor der kan laves og serveres mad til mange mennesker.

Lollandsgade 11 er en udlejningsejendom, som tilhører Ikast Kirkecenter. Den indeholder 2 lejligheder. Der er også behov for en gennemgående renovering af huset, så lejlighederne kan lejes ud. Huslejerne skal være med til at fremtidssikre økonomien i Ikast Kirkecenter

Du er velkommen til at kontakte medlemmer af Ikast Kirkecenters bestyrelse for at vide mere.

Et hvert beløb er velkommen og kan indbetales på konto: 0871 000 171 8010, Vestjysk Bank, Ikast afd.

Bestyrelsen

Ikast Kirkecenters bestyrelse består af 6 medlemmer der er valgt for 2 år. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen har til opgave at varetage driften af den selvejende institutions, Ikast Kirkecenter.

Lokaler i Kirkecentret

Lokaler i Ikast Kirkecenter stilles til rådighed for de kirkelige aktiviteter, som er beskrevet i den selvejendes institutions fundats.

Alt vedrørende lokaler aftales med den daglige leder i kirkecentret.

Kontakt os

Ikast Kirkecenter har ansat Bente Fisker som daglig leder.

Alt vedr. lokaler aftales med Bente som kan kontaktes via sms eller tlf. på 23886015 eller på mail: ikast-kc@live.dk

Historien om Ikast Kirkecenter

Tanken om et kirkecenter opstod, da Ikast kirkes behov for et menighedshus, med konfirmandlokaler, kordegnkontor samt mødelokaler for menighedsrådet i midten af 70erne var ved at tage form.

Læs mere